برنامه سرگروه

برنامه سرگروه
برنامه سرگروهReviewed by ایوب محرمی on Oct 24Rating: 5.0برنامه سرگروهبرنامه سرگروه

برنامه سرگروه های آموزشی اداره آموزش و پرورش لاهرود

نتیجه و خلاصه بازدید

آموزشگاه و مکان بازدید

تاریخ بازدید

ردیف

برنامه ریزی نیمسال اول

۷/۷/۹۳

۱

اربابکندی – نقدی

۲۰/۷/۹۳

۲

انار

۲۷/۷/۹۳

۳

ارجق

۴/۸/۹۳

۴

تشکیل کارگاه

۱۱/۸/۹۳

۵

چپقان – دده بیگلو

۱۸/۸/۹۳

۶

تشکیل کارگاه

۲۵/۸/۹۳

۷

فخراباد

۲/۹/۹۳

۹

لاهرود

۹/۹/۹۳

۱۰

قره قیه

۱۶/۹/۹۳

۱۱

تشکیل کارگاه

۲۳/۹/۹۳

۱۲

تشکیل کارگاه

۳۰/۹/۹۳

۱۳

انار

۷/۱۰/۹۳

۱۴

ارجق

۱۴/۱۰/۹۳

۱۵

لاهرود

۲۱/۱۰/۹۳

۱۶

تشکیل کارگاه

۲۸/۱۰/۹۳

۱۷

ارباب کندی –نقدی

۵/۱۱/۹۳

۱۸

درباره نویسنده

مطالب مرتبط