ضرب المثل انگلیسی با ترجمه

ضرب المثل انگلیسی با ترجمه
ضرب المثل انگلیسی با ترجمهReviewed by ایوب محرمی on Feb 6Rating: 4.5ضرب المثل انگلیسی با ترجمهضرب المثل انگلیسی با ترجمه

ضرب الثل های مربوط به سکوت و کم حرفی

 

Quietness is a great treasure

از سکوت زیان نرسد؛ سکوت بزرگترین گنج است. 

[divider]

Silence is better than idle talk

سکوت بهتر از حرف بیهوده است؛

 مگو آن سخن کاندر آن سود نیست.

[divider]

A still tongue makes a wise head

سکوت نشانه خردمندی است.

[divider]

Least said, soonest mended

سلامت در سکوت است. 

[divider]

Don’t let your tongue cut your throat

بس سر که فتاده زبان است    به یک نقطه زبان زیان است

[divider]

Few words are best

یکی گوی و پرورده گوی؛ سخن اندک بهتر است.

[divider]

The half is better than the whole

کم گفتن به از پر گفتن است؛ زبان آمد زیان آمد.

[divider]

The lame tongue gets nothing

تن را زیان است از زبان؛ لب وا نکن تا رسوا نشوی

درباره نویسنده

مطالب مرتبط