آموزش Excel پیشرفته
 • آموزش Excel درس 4

  مرتب كردن لیست ها ما میتوانیم لیست موجود را بر اساس هر یك از ستونهای آن به صورت صعودی یا نزولی مرتب كنیم. ...

  مرتب كردن لیست ها ما میتوانیم لیست موجود را بر اساس هر یك از ستونهای آن به صورت صعودی یا نزولی مرتب كنیم. برای این كار كافی است به یكی از دو روش زیر عمل كنیم : روش اول : 1- یك سلول از ستونی را كه میخو ...

  بیشتر بخوانید
 • آموزش Excel درس 3

  درExcel دو مدل آدرس دهی به نامهای : آدرس دهی مطلق و آدرس دهی نسبی داریم. آدرس دهی نسبی : فرض كنید سلولهای ...

  درExcel دو مدل آدرس دهی به نامهای : آدرس دهی مطلق و آدرس دهی نسبی داریم. آدرس دهی نسبی : فرض كنید سلولهای Excel را به صورت زیر پر كرده ایم : در سلول B1 فرمول A1+A2 را می نویسیم .اگر این فرمول را copy ...

  بیشتر بخوانید
 • آموزش Excel درس 2

    ویرایش سطر و ستون اضافه کردن سطر : روش اول : 1- بر روی سطری که میخواهیم سطر جدید قبل از آن اضافه شود ، ...

    ویرایش سطر و ستون اضافه کردن سطر : روش اول : 1- بر روی سطری که میخواهیم سطر جدید قبل از آن اضافه شود ، کلیک میکنیم. 2- منوی Insert را انتخاب میکنیم. 3- گزینه Rows را انتخاب میکنیم. روش دوم : 1- بر ر ...

  بیشتر بخوانید
 • آموزش Excel درس 1

  اطلاعات در Excel اطلاعات در محیط Excel میتوانند اعداد ، حروف ، تاریخ ، زمان و یادداشت باشند كه در زیر به ...

  اطلاعات در Excel اطلاعات در محیط Excel میتوانند اعداد ، حروف ، تاریخ ، زمان و یادداشت باشند كه در زیر به شرح تك تك آنها میپردازیم : ( توجه داشته باشید كه با فرمت اطلاعات در آینده بیشتر آشنا میشوید و ا ...

  بیشتر بخوانید
support
به راهنمایی نیاز دارید ؟
09399550521 & 09149550521
Telegram Messenger
تیکت پشتیبانی
Please Wait
Please Wait