M File Anti-Copy
  • M File Anti-Copy

    یک برنامه کاربردی می باشد که می تواند امنیت کامپیوتر شما را برای جلوگیری از انجام اقداماتی مانند اجرا، کپ ...

    یک برنامه کاربردی می باشد که می تواند امنیت کامپیوتر شما را برای جلوگیری از انجام اقداماتی مانند اجرا، کپی، تغییر نام یا حذف فایل ها و پوشه ها، تضمین کند. استفاده از این نرم افزار بسیار آسان بوده و در ...

    بیشتر بخوانید